www.kmdahl.no/ Bransjer /Industri
Totalleverandør og samarbeidspartner av varer og tjenester
Svømmebaseng - Vann og avløp - Industri
Søndag 09.05.2021
K.M. Dahl Industri

Vi er med i alle ledd og kan tilby følgende:

 
Prosjektering
Vi innehar viten om rent vann og den rensetekniske prosess bak. Vi har etablert et nettverk av konsulenter og leverandører. Dette danner grunnlaget for å dekke kundenes behov for denne tjenesten. Vi prosjekterer og leverer nye renseanlegg, samt rehabiliterer eldre installasjoner 

Montering - Service
Vi har kvalifiserte medarbeidere som utfører service og montering. Vi forene utdanning og årelang erfaring med å videreutvikle et kyndig miljø. Dette har vi lyktes med. I tillegg har vi nettverk av bedrifter som bidrar med kunnskaper som komplimenterer våre egne, vi kan derfor gi helhetlig tverrfaglige løsninger.
 
Vareleveranser
Vi har Nord-Norges mest komplette varelager for produkter innen vannbehandling. Vi leverer komplette rør, rørdeler, komponenter og kjemikalier for behandling av vann til industrien med spesielle krav til vannkvalitet. Vi tilbyr kun kvalitetsutstyr og skreddersyr optimale løsninger for våre kunder, hvor hele vårt produktsortiment er nøye utvalgt.
Vi har valgt å satse på markedsledende produkter som holder det de lover.
 
Utdanning
Vi gjennomfører kurs og utdanning innen grunnleggende vannbehandling, dypere kunnskap og forståelse om ulike komponenter og dets samspill. Det være seg for større eller mindre grupper. For nærmere informasjon følg link til informasjon og påmelding til kurs som er satt opp. Et viktig satsningsområde for K. M. Dahl AS.
Vi kan altså bidra med:

 Renseteknisk utstyr tilpasset dine behov:

Membranfilteranlegg, trykkfiltre, ionebytteanlegg, dosering - og analyseutstyr.

 

 Kjemikalier:

For behandling av ulike typer prosessvann har vi et komplett kjemikalieprogram.

 

 Analyseavtaler:

Kjelevann/hetvann.

 

 Service:

renseteknisk anlegg, stimkjele eller varm/kaldvannsanlegg

 

 Legionella kontroll og bekjempelse:

Risikovurdering og desinfisering

 

 Vi ser til helheten Alt for vannbehandling og kjemikaliehåndtering

ProMinent Norge AS er medlem i Norsk Bassengbadteknisk Forening!

Godkjent foretak av ansvarsrett.


For informasjon eller spørsmål ta kontakt med oss på:
info@prominent.no | tlf: 77 18 97 00 | fax: 77 18 97 01