www.kmdahl.no/ Bransjer /Basseng
Totalleverandør og samarbeidspartner av varer og tjenester
Svømmebaseng - Vann og avløp - Industri
Søndag 09.05.2021
K.M. Dahl Svømmebasseng

Vi er med i alle ledd og kan tilby følgende:

 

Prosjektering
Vi innehar viten om rent vann og den rensetekniske prosess bak. Vi har etablert et nettverk av konsulenter og leverandører, som bidrar til grunnlaget for å dekke kundenes behov for denne tjenesten. Vi prosjekterer og leverer nye renseanlegg, samt rehabiliterer eldre installasjoner.


Montering - Service

Vi har kvalifiserte medarbeidere som utfører service og montering. Vi forener utdanning og årelang erfaring med å videreutvikle et kyndig miljø. Dette har vi lyktes med. I tillegg har vi nettverk av bedrifter som bidrar med kunnskaper som komplimenterer våre egne, og kan derfor gi helhetlig tverrfaglige løsninger.

 

Vareleveranser
Vi har Nord-Norges mest komplette varelager for produkter innen vannbehandling for basseng. Vi leverer komplette rør, rørdeler, komponenter og kjemikalier for basseng. Vi tilbyr kun kvalitetsutstyr og skreddersyr optimale løsninger for våre kunder, hvor hele vårt produktsortiment er nøye utvalgt.
Vi har valgt å satse på markedsledende produkter som holder det de lover. 
 

Utdanning

Vi gjennomfører kurs og utdanning av bassengoperatører innen grunnleggende vannbehandling, dypere kunnskap og forståelse om ulike komponenter og dets samspill i bassengteknisk drift, kunnskap om dimensjonering og optimering for bedre økonomisk drift samt Internkontroll
Et viktig satsningsområde for K. M. Dahl AS.

Tenk miljø og energi optimalisering!

Bassengovertrekk sparer energi og reduserer driftsutgiftene betraktelig.

 

Reguleringsutstyr

Med Dulcomarin®II har har en gjort en idé om til virkelighet.

Kontrollsystem DULCOMARIN® II er et bus baserte systemer for overvåking og regulering av svømmebasseng renseanlegg.

  • For offentlig og større private basseng
  • Nettverkbasert system
  • For kontroll av inntil 16 enheter
  • Parametere: pH, friklor, bundet klor, redox, temperatur
  • Hva med å kunne holde full oversikt til en hver tid via f.eks. din iPhone? 

 

 

Ta kontakt for nærmere informasjon idag! Kontaktskjema

 

 

 Vi ser til helheten Alt for vannbehandling og kjemikaliehåndtering

ProMinent Norge AS er medlem i Norsk Bassengbadteknisk Forening!

Godkjent foretak av ansvarsrett.


For informasjon eller spørsmål ta kontakt med oss på:
info@prominent.no | tlf: 77 18 97 00 | fax: 77 18 97 01