www.kmdahl.no/ Service og tjenester /Service vannverk
Totalleverandør og samarbeidspartner av varer og tjenester
Svømmebaseng - Vann og avløp - Industri
Torsdag 01.10.2020

Service vannverk

SERVICE AVTALE TIL DITT VANNVERK

 

En service avtale vil sikre dine anlegg ved og redusere risikoen for feil og for at driftsstopp inntreffer. Tips om forebyggende tiltak for å redusere kostnader og forenkle administrasjonen.

Avtalene settes opp fra enn grunnpakke, hvor du selv kan bygge på etter behov.  

  • Årlig gjennomgang av alle komponenter i renseteknisk anlegg 
  • Garantert hjelp ved feil, kunder med avtale prioriteres
  • Hjelp med vannbehandling
  • Telefonsupport
  • Presentasjon av nye tekniske løsninger

Eksempler på hva som kan inngå i en avtale:

UV- Aggregater:

Vi er behjelpelig med rengjøring av lamper/kvartsglass.
ev. bytting.
Sjekk av wiper/ wipersystemet
Sensor kontroll/kalibrering
O-ringer og andre pakninger.
Ev. syrevask av UV
 
Ionebyttere:
Kontroll av automatikk og funksjon samt rengjøring ventiler og dos- beholdere/slanger.
Skift av masse og optimalisering av drift.
 
 
 
Automatikk:
Kalibrering av elektroder og kontroll av gjennomstrømningsarmaturer og doseringssytemer.
 
 

 

Membranfiltrering:

Funksjonskontroll av membranfilter, rengjøring. evt skift av mebraner.

Optimalisering av drift

 

 

Sandfilterer og trykksiler: 

Optimalisering av drift
Rengjøring og desinfisering
 
Mengdemålerer:
Funksjonskontroll og evt. kalibrering
 
 
Kontakt oss for flere detaljer,
og pristilbud for service hos deg.


Vi ser til helheten Alt for vannbehandling og kjemikaliehåndtering





ProMinent Norge AS er medlem i Norsk Bassengbadteknisk Forening!

Godkjent foretak av ansvarsrett.


For informasjon eller spørsmål ta kontakt med oss på:
info@prominent.no | tlf: 77 18 97 00 | fax: 77 18 97 01