www.kmdahl.no/ Service og tjenester /Utdanning og kurs
Totalleverandør og samarbeidspartner av varer og tjenester
Svømmebaseng - Vann og avløp - Industri
Søndag 09.05.2021

Utdanning og kurs

Personell med nødvendig kompetanse sikrer brukerne av bassengbad, drikkevannsledninger og industriell vannbehandling tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold innen vannbehandling. God kompetanse reduserer driftsstop av anlegget og bidrar til å effektiviserer driften ved alle anlegg. Dette fører til at våre kurs er målrettet mot sikrere og bedre dosering, færre unødvendige driftsstopp, sikrere og tryggere kjemikaliehåndtering, bedre driftsøkonomi og kvalitet på sluttprodukt

”helsemessig og hygienisk vann”.

 

Våre kurs informerer om oppbygging av rensetekniske anlegg, nødvendig produktkjennskap og funksjon, inngående beskrivelse av drift av anleggene, forslag til energiøkonomiserende tiltak, kjemikaliebruk og håndtering, internkontrollsystemer,oppbygging av instrukser og prosedyrer samt inngående beskrivelse av metoder for riktig vannkvalitet i renseanlegg og funksjonen av alle deler i sirkulasjonssystemet.

 

Vi tilbyr kurs og utdannelse for beslutningstakere og driftspersonell samt skreddersydde kurs innen internkontroll. Vi fokuserer på rensetekniske anlegg, måle- og reguleringssystem, pumper og dosering, internkontroll, vannkvalitet samt desinfeksjon av vann.

 

Trykk her for påmelding!


Bassengkurs i bassengdrift og vannbehandling

Bassengkurs i bassengdrift og vannbehandling.

 

Grunnkurs (1 dag)

Kurset omhandler gjennomgang av forskriftene for basseng, god Internkontroll, vannbehandling, samt drift og vedlikehold av renseteknisk anlegg for basseng. Dypere teknisk forståelse for bassengdrift.

 

Videregående kurs. (2 dager)

Gir deltakerne dypere kunnskap og forståelse om ulike komponenter og dets samspill i bassengteknisk drift. Samt kunnskap om dimensjonering og optimering for bedre økonomisk drift. Innholdet vil være som følgende, beregning av kapasitet, mekanisk og kjemisk rensing - praktisk drift, filterkonstruksjon, kjemikaliehåndtering, system for måling av vannbalanse myndighetskravene, optimering av teknikk, ny teknikk/ENØK.

 

Kurs i samarbeid med ProMinent for VA og Industri:

 

Måler og regulering:

Gir et innblikk i måling og regulering i vannapplikasjoner med vekt på måleparametre som pH, redox, ledningsevne og klor.

 

Pumper og dosering:

Dere får tips om oppbygning av et doseringssystem, retningslinjer for reservedelshåndtering, konkrete råd om doseringssikkerhet og produktkjennskap, både i teori og praksis.

 

Desinfeksjon av drikkevann:  

Gir en oversikt over desinfeksjonsmetoder. Vi kommer til å sammenligne ulike metoders egenskaper, fordeler og ulemper samt kombinasjoner av de ulike metodene.

 

Kjemikalier tilsatt drikkevann:

Gode råd om doseringsmengde, doseringspunkt, oppholdstid og overskudd samt informasjon om nødvendige tester og analyser.

 Vi ser til helheten Alt for vannbehandling og kjemikaliehåndtering

ProMinent Norge AS er medlem i Norsk Bassengbadteknisk Forening!

Godkjent foretak av ansvarsrett.


For informasjon eller spørsmål ta kontakt med oss på:
info@prominent.no | tlf: 77 18 97 00 | fax: 77 18 97 01