www.kmdahl.no/ Service og tjenester /Service svømmebasseng
Totalleverandør og samarbeidspartner av varer og tjenester
Svømmebaseng - Vann og avløp - Industri
Mandag 19.04.2021

Service Svømmebasseng

SERVICE AVTALE TIL DITT SVØMMEBASSENG

En service avtale vil sikre dine anlegg ved og redusere risikoen for feil og for at driftsstopp inntreffer. Tips om forebyggende tiltak for å redusere kostnader og forenkle administrasjonen.

Avtalene settes opp fra enn grunnpakke, hvor du selv kan bygge på etter behov.  

  • Årlig gjennomgang av alle komponenter i renseteknisk anlegg
  • Tiltak ved hjelp av oppstart og konservering av renseanlegg ved nedtapping
  • Garantert hjelp ved feil, kunder med avtale prioriteres
  • Hjelp med vannbehandling
  • Telefonsupport
  • Presentasjon av nye tekniske løsninger

Eksempler på hva som kan inngå i en avtale:

Service på bunnsugere:

Diagnosetest, utskifting av slitasjedeler om nødvendig og rengjøring.

 

 

Analyseutstyr:
Gjennomgang av anleggets eget analyseutstyr. Og kalibrering av fotometeret.

 

 

 

 

UV- Aggregater:
Vi er behjelpelig med: Rengjøring av lamper/kvartsglass.
ev. bytting.
Sjekk av wiper/ wipersystemet.
O-ringer og andre pakninger.
Ev. syrevask av UV
 
Klorproduksjonsanlegg:  
manuelt anlegg, klorelektrolyse eller
lukket doseringsanlegg.
Vi vill gå igjennom enn funksjonstest, og om ønskelig enn syrevask av anlegget.
 
 
Automatikk:

Kalibrering av elektroder og kontroll av gjennomstrømningsarmatur.

 

Sandfilter:

Trenger du en kontroll av sanden i ditt sandfilter og funksjonstest.

Eller kunne du tenkt deg enn rengjøring av filtersanden m/kjemikalier. 

 
 

 

Kontakt oss for flere detaljer,
og pristilbud for service hos deg.

 Vi ser til helheten Alt for vannbehandling og kjemikaliehåndtering

ProMinent Norge AS er medlem i Norsk Bassengbadteknisk Forening!

Godkjent foretak av ansvarsrett.


For informasjon eller spørsmål ta kontakt med oss på:
info@prominent.no | tlf: 77 18 97 00 | fax: 77 18 97 01