www.kmdahl.no/ Bransjer /Alle bransjer
Totalleverandør og samarbeidspartner av varer og tjenester
Svømmebaseng - Vann og avløp - Industri
Søndag 09.05.2021

Svømmebasseng

Industriell vannbehandling

Innenfor industrien brukes vann på mange forskjellige måter. Blant annet i  prosesser for dampproduksjon, som varmeoverføring i hett- og kjølevannssystemer og i kjøletårn. For å hindre problemer med for eksempel avleiringer, korrosjon og vekst av mikroorganismer og ikke minst Legionella, stilles det spesielle krav til vannkvaliteten i de forskjellige bruksområdene.

 

Vannbehandlingsmetode må derfor velges individuelt for hvert system og leder ofte til en kombinasjon av spedvannsrensing og kjemikaliebehandling. Vi leverer derfor komplette program for disse typer vannbehandling.

 

Vi har det du trenger til industriell vannbehandling! Mer info ►


Vann og avløpsteknikk

I vår landsdel benyttes det i hovedsak overflatevann som drikke- og prosessvann.

Dette kan medføre organiske forurensninger som humus og mikroorganismer, uorganiske forurensninger osv.

Nye drikkevannsforskrifter stiller strengere krav til kvaliteten på forsyningsvann. Det vil derfor være nødvendig med ulike tiltak for å nå disse standardiserte kravene. Hvilken løsning som velges i hvert enkelt tilfelle er avhengig av flere forhold.


ProMinent kan tilby et komplett program av kjemikalier og utstyr til deres renseanlegg.

 

Vi har det du trenger til ditt vannverk! Mer info ►

 

 

 

 

 

                                         Velg bransje ovenfor for ytterligere informasjon!

 

 Vi ser til helheten Alt for vannbehandling og kjemikaliehåndtering

ProMinent Norge AS er medlem i Norsk Bassengbadteknisk Forening!

Godkjent foretak av ansvarsrett.


For informasjon eller spørsmål ta kontakt med oss på:
info@prominent.no | tlf: 77 18 97 00 | fax: 77 18 97 01