www.kmdahl.no/ Hjem
Totalleverandør og samarbeidspartner av varer og tjenester
Svømmebaseng - Vann og avløp - Industri
Søndag 09.05.2021

KM Dahl AS - har fusjonert med ProMinent Norge AS
Fusjoner to norske datterselskap, ProMinent Norge AS og K.M. Dahl AS. ProMinent Norge AS og K.M. Dahl AS er to heleide datterselskap av ProMinent Doserteknik AB i Sverige. ProMinent Norge ble stiftet i 2009 og K.M. Dahl ble ervervet i 2010. Vår forretningsmodell bygger på nærhet og kundefokus med et mål om å være lette å gjøre forretning med. Som en følge av det kommer selskapene til å fusjoneres f.o.m. 1. Januar 2014. Etter sammenslåingen danner de to selskapene ProMinent Norge AS Selskapet forblir et heleid datterselskap av ProMinent Doserteknik AB, med sete i Göteborg, og tilhører ProMinent-konsernet med 55 datterselskap og en konsolidert omsetning årlig på Euro 300 mill. Denne fusjonenen kommer ikke til å påvirke deres daglige kontakt med de to selskapene. Personal, kontoradresser og telefonnummer forblir uforandret. KM Dahl kommer til å eksistere som varemerke i Nord-Norge. Vi ber dere endre i deres kunde- /leverandørregister f.o.m 1. Januar 2014 til: Organisasjonsnummer: 946 677 817MVA Hovedkontor / Fakturaadresse ProMinent Norge AS Kløverveien 9 N-9016 TROMSØ Telefon: +47 77189700 Salgskontor ProMinent Norge AS Postboks 4136 N-3005 DRAMMEN Telefon: +47 32213130 Salgskontor / Lager ProMinent Norge AS Altevannsveien 14 N-9360 BARDU Telefon: +47 77189700 Ved spørsmål rundt ovennevnte kan dere gjerne kontakte Robert Meinseth; robert.meinseth@prominent.no eller Stefan Ström; stefan.strom@prominent.se.

Experts in Chem-feed and Watertreatment

 

Fra K.M. Dahl ble grunnlagt i 1988 og frem til i dag er de offentlige kravene til vannkvalitet skjerpet. I løpet av disse årene har vi bygget opp en god og tverrfaglig kompetanse innenfor våre virkefelt, og kan nå tilby avanserte løsninger til både svømmebasseng, vannverk og avløpsteknikk, samt til industriell vannbehandling.

Bedriften har idag hovedkontor i Tromsø, lager og kontor i Bardu. Vi har 10 medarbeidere som betjener bedriftens virksomhetsområder.

Vi har som mål å være en totalleverandør innenfor vannbehandling, og har bygd opp en tverrfaglig kompetanse for å ivareta enhver utfordring innenfor vårt virkeområde. Med vekt på utdanning og erfaring ønsker vi å yte optimal service til våre kunder.


Vårt selskap prosjekterer, leverer og monterer renseanlegg til svømmebasseng, VA-anlegg og industrielle vannbehandlingsanlegg.


Vi utfører alt fra totalprosjekt til tilstandsrapporter for beregning av kostnader, og har lang erfaring med å levere anlegg fra forprosjekt til ferdig igangkjørt anlegg.

Vi er idag en del av ProMinent.

ProMinent-gruppen er et familieselskap med global virksomhet med salg og produksjon av renseteknisk utstyr. Konsernet har totalt 2100 ansatte. Hovedkvarter er i  Heidelberg, Tyskland og består for tiden av 56 datterselskap og 9 produksjonsanlegg. Disse er plassert i Tyskland, Tsjekkia, Sverige, Malta, USA, Kina og India.
 
For ytterligere informasjon om ProMinent og deres produkt: www.prominent.no

 


SISTE NYTT!
Nyhet! DulcoFlow® mengdemåler                                       

 

Pulserende flow krever en intelligent løsning!

 DulcoFlow®, måleområde fra 0,1 – 50 l/h, måler en pulserende væskestrøm og erstatter dyre massestrømsmålere. Den er bedre og mer pålitelig enn flødesvakter. Gir alarm og kontrollerer ditt kjemikalieforbruk på beste måte. Dette gir deg økt sikkerhet og redusert kjemikalieforbruk. I tillegg spares miljøet. Er uført med væskeberørte deler i PVDF/PTFE som er kjemisk resistent. Den kan tilpasses en rekke forskjellige applikasjoner.

 

les mer her!

 

 

 

Nyhet! DULCOMETER® dialog DAC

 

Intelligent måling og regulering DULCOMETER® dialog DAC

En- og to-kanalsregulator DULCOMETER® dialog DAC klarer å måle opp til 14 ulike variabler og har blitt utviklet spesielt for kontinuerlig måling og regulering av de parametere som benyttes innen vannbehandling. Sensorene tilkobles via mV- eller mA-inngang.Regulatoren har to analoge utganger og fem digitale innganger. For kommunikasjon finnes Profibus-DP, Modbus RTU, OPC, LAN og WLAN. Enhetens parametere kan lagres og overføres ved hjelp av ett SD-kort.


Bruksområder:

Drikkevann behandling        (Klor, pH)

Basseng vannbehandling     (Klor, pH)

Avløpsrensing                     (O2, pH, konduktivitet)

Prosessvann behandling      (Konduktivitet, pH, redoks, klor)
 Vi ser til helheten Alt for vannbehandling og kjemikaliehåndtering

ProMinent Norge AS er medlem i Norsk Bassengbadteknisk Forening!

Godkjent foretak av ansvarsrett.


For informasjon eller spørsmål ta kontakt med oss på:
info@prominent.no | tlf: 77 18 97 00 | fax: 77 18 97 01